Steinerpædagogik - Et design fra 1919

07.03.2019Da jeg afsluttede min uddannelse som Steinerpædagog i 1999, forestillede jeg mig ikke, at Steinerinstitutionerne ville komme på nettet, da de dengang mente at internet og hjemmesider var noget, som hørte hjemme i en "vulgær-materialistisk verden" .

Men da de så alligevel kom på internettet i 2000 tallet, åbenbarede en fantastisk ensartet verden sig. Steiner/Waldorf skoler og børnehaver mm. så ens ud på deres hjemmesider overalt i den ganske verden.

Rudolf Steiners bløde og runde former i arkitekturen kunne ses på alle bygninger. Børnene malede med de samme farver, teknikkerne var de samme og ikke mindst de endelige værker/produkter var påfaldende ens - uanset om de var lavet i Europa eller en anden verdensdel.


I artiklen "Den perfekte opskrift" (se link under billed) fortæller en kunstner, som havde gået i Steinerskole , at hun havde været nødt til, at forkaste stort set alt, hvad hun havde lært i Steinerskolen (som jo ellers skulle have været en gave til et kreativt barn... ).

Hun mente ikke, at det var kunst, som blev lavet i Steinerskolen, men derimod reproduktion, da alle elever lavede det samme på den samme måde.


En ensartet fremgangsmåde med samme teknikker, som fører til reproduktioner overalt - er ikke unik kunst, men derimod et "design" - med prototyper lavet af Rudolf Steiner for 100 år siden.


Så ligesom Rudolf Steiners pædagogik er en afløber af hans antroposofi, er pædagogikkens stærke "brand" nemlig - kreativiteten - en afløber af hans kunstneriske virke. - Og på trods af det ellers sympatisk høje tidsforbrug på kreative fag - har Steinerpædagogikkens institutioner og skoler ikke skabt noget specielt fornyende eller nævneværdig kunst siden - 1919...